ge avkastning

ge avkastning
fin., bus., econ.
• avkasta, inbringa

Svensk synonymlexikon. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • avkastning — fin., bus., econ. • inkomst, ränta, utdelning, vinst, överskott …   Svensk synonymlexikon

  • avkastning — s ( en) EKON inkomst som är resultatet av en investering …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • aktuell avkastning — s EKON ABC DEF …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • effektiv avkastning — s EKON totalavkastning, summan av direktavkastning (utdelningar, avknoppningar) och kursförändring som tilldelas ägaren av ett värdepapper …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • aktiv risk — s EKON statistiskt mått som anger hur många procent en värdepappersportföljs årliga avkastning förväntas avvika från en indexportföljs avkastning …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • inbringa — fin., bus., econ. • avkasta, ge avkastning fin., bus., econ. • avkasta …   Svensk synonymlexikon

  • aktieindexobligation — s ( en, er) EKON obligation vars avkastning är knuten till ett el. flera aktieindex …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • aktieobligation — s ( en, er) EKON obligation vars avkastning är knuten till ett aktieindex …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • BASMEK — s (oböj. EKON basmetallobligation, obligation vars avkastning är knuten till prisutvecklingen för en metall …   Clue 9 Svensk Ordbok

  • basmetallobligation — s ( en, er) EKON förkortas BASMEK, obligation vars avkastning är knuten till prisutvecklingen för en metall …   Clue 9 Svensk Ordbok

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”